Accomodatie:

Sporthal De Sophiahal
Sophiapromenade 9
3344 PL Hendrik-Ido-Ambacht


Openbaar vervoer:

Qbuzz lijn 488 en 21 hebben een halte "Winkelcentrum Hoogambacht" aan de Laan van Welhorst. Loop richting de hoogbouw en over het plein voor de winkels langs naar de Sophiahal. Echter kort voor de Run wordt de Laan van Welhorst afgesloten en moeten de bussen en omleiding volgen. Vraag de chauffeur uit te mogen stappen vlak voor of na de Laan van Welhorst als u uit de richting van Zwijndrecht komt. U kunt dan via de laan van Welhorst of door het park richting de hoogbouw lopen en daar voor langs naar de Sophiahal. Zie het overzicht hieronder.

Voer "Sophiapromenade, Hendrik-Ido-Ambacht" als bestemming in op 9292.nl

Vanuit de Alblasserwaard van bushalte Oostendam op de N915 kunt u lijn 21 nemen en uitstappen bij de Brandweer en dan ca. 10 min. lopen: Langs het fietspad aan de brandweerzijde van de rotonde af naar het eerste bruggetje. Het bruggetje oversteken en dan almaar rechtdoor lopen tot u bij de Sophiahal komt.

 Kaartje wegafsluiting en Omleiding bussen


Eigen vervoer:

 

Kom lopend of met de fiets!

Als het kan komt u lopend of u neemt de fiets. U komt immers naar een sportevenement.

 

Kom als het kan met de fiets, dat scheelt parkeerruimte voor de lopers van buitenaf.

Afsluiting: De Sophialaan en de Laan van Welhorst vanuit de richting Zwijndrecht zijn afgesloten na 17:30 uur.
De Jacobuslaan komende vanaf de Veersedijk is ook afgesloten na 18:00 uur.

Klik op de kaart voor vergrote uitgave.
Rijaanwijzingen-2013-06-20

Met de motor of de auto:

Gratis parkeren:
U kunt gratis parkeren in de parkeergarage Hoog Ambacht (330 plaatsen), gelegen aan de Laan van Welhorst. Nadat u de parkeergarage bent ingereden, (de slagbomen staan open), parkeert u uw auto aaneensluitend op een door één van de parkeerwachters aangewezen parkeerplaats. Ga alsjeblieft niet, op eigen houtje, heen weer rijden in de parkeergarage om een plaatsje te vinden.

De parkeergarage heeft twee uitgangen voor voetgangers: de rolbaan die uitkomt op de Sophiapromenade, waaraan de Sophiahal is gevestigd. En een lift die uitkomt op de Bramengaarde. Als u daar uitkomt gaat u linksaf richting Sophiahal.

Uitrijden:
De slagbomen staan open, zodat u de parkeergarage zonder enige belemmering weer kunt verlaten.

Routebeschrijving:

Navigatie: >> de parkeergarage is gelegen aan de Laan van Welhorst, de inrit is Perengaarde 117, 3344 PS Hendrik-Ido-Ambacht.

Komend vanuit de richting Dordrecht:

Via de A16 en de Drechttunnel neemt u afslag (23) Hendrik-Ido-Ambacht.

Bij de verkeerslichten gaat u rechtsaf (de Hendrik Ydenweg) en volgt u de weg (incl. scherpe bocht naar Antoniuslaan) tot de rotonde.

Bij deze rotonde gaat u rechtdoor, 2e afslag.

Na ongeveer 500 meter gaat u bij de volgende rotonde rechtsaf (de Burgemeester Jonkerkade).

De weg maakt een bocht naar rechts.

Bij de dan volgende rotonde linksaf, 2e afslag (de Laan van Welhorst).

Na 500 meter is aan uw rechterzijde Parkeergarage Hoog Ambacht.

Komend vanuit de richting Rotterdam:

Via Ridderster en de A16 rijdt u richting Dordrecht en neemt u afslag (23) Hendrik-Ido-Ambacht.

Bovenaan gaat u linksaf (de Hendrik Ydenweg) en volgt u de weg (incl. scherpe bocht naar Antoniuslaan) tot de rotonde.

Bij deze rotonde gaat u rechtdoor, 2e afslag.

Na ongeveer 500 meter gaat u bij de volgende rotonde rechtsaf (de Lagekade).

De weg maakt een bocht naar rechts.

Bij de dan volgende rotonde linksaf, 2e afslag (de Laan van Welhorst).

Na 500 meter is aan uw rechterzijde Parkeergarage Hoog Ambacht.

Komend vanuit de richting Gorinchem:

Via de A15 rijdt u via de tunnel onder De Noord richting Rotterdam

(direct na de tunnel neemt u NIET de afslag Hendrik-Ido-Ambacht!) u rijdt dus deze afslag voorbij en houdt richting Dordrecht aan (via de A16).

Vervolgens neemt u afslag (23) Hendrik-Ido-Ambacht.

Bovenaan gaat u linksaf (de Hendrik Ydenweg) en volgt u de weg (incl. scherpe bocht naar Antoniuslaan) tot de rotonde.

Bij deze rotonde gaat u rechtdoor, 2e afslag.

Na ongeveer 500 meter gaat u bij de volgende rotonde rechtsaf (de burgemeester Jonkerkade).

De weg maakt een bocht naar rechts.

Bij de dan volgende rotonde linksaf, 2e afslag (de Laan van Welhorst).

Na 500 meter is aan uw rechterzijde Parkeergarage Hoog Ambacht.

Racetimer zal zorgdragen voor de tijdregistratie tijdens het evenement. De chip is opgenomen in het startnummer. De tekst gaat door onder de afbeelding

Chronotrack-hoe-dragen

Op de start/finish liggen registatiedrempels om de tijden vast te leggen. De atleten lopen over de drempels heen. De drempels detecteren de chip in het startnummer en leggen de tijd vast waarop u passeert. Op het 5 km punt van de 10 km afstand wordt de tussentijd opgenomen. Tot slot wordt voor alle afstanden op de finish de tijd vastgelegd waarop u passeert.

Racetimer zal in de uitslag de bruto en netto tijden vermelden. De bruto tijd is de tijd die verstreken is tussen het lossen van het startschot (hiermee begint de wedstrijd) en uw aankomst over de eindstreep. Uitslagen worden op basis van bruto tijden opgemaakt. De netto tijd is de tijd die verstreken is tussen het passeren van de startlijn en de aankomst over de eindstreep. De netto tijd geeft dus aan wat je werkelijke prestatie geweest is.

Om de tijdregistratie goed te laten werken is het belangrijk dat het startnummer goed gedragen wordt.

Hieronder alles wat u weten moet:

  • Draag het startnummer op de borst.
  • Bevestig het ongeveer 15 centimeter onder uw hals
  • zorg dat het stanummers nergens mee bedekt wordt.
  • Beschadig de chip niet.

 

Kleedgelegenheid.

In de Sophiahal zijn beneden (de trap af) 6 kleedkamers aanwezig. Er zijn aparte omkleedruimtes voor zowel mannen als de vrouwen beschikbaar, in deze ruimtes zijn ook een aantal douches.

Er is helaas geen gelegenheid om spullen veilig te bewaren.

Verzorging op/bij het parcours

Waterposten

Bij de Start / Finish en halverwege de 5 km bij Het Hospice zijn waterposten. Verder is na afloop ook een stuk fruit beschikbaar.

EHBO / Ambulance

Op verschillende strategische plekken staan EHBO'ers. Verder is een Ambulance Bike team paraat. Bel voor calamiteit 112 en de evenementen organisatie op 06 (nog invullen)

Toiletten

In de sporthal zijn boven rechts en beneden bij de kleedkamers toiletten. Verder zijn buiten tijdelijke toiletten geplaatst. Deze staan in de berm aan de Laan van Welhorst, in de buurt van de Start / Finish.

5km: vanaf 13 jaar

10km: vanaf 15 jaar

Regelmatig krijgen we als organisatie de vraag over deelname van jongeren aan langere afstanden bij dit hardloopevenement. Uit loopsportonderzoek van het Pim Mulier Instituut (2013) blijkt dat 50% van de nieuwe lopers bij evenementen tieners en twintigers zijn. Dat wil zeggen: de loopsport is aan het verjongen.

‘Jonge leeftijd' is evenals ‘lange afstand' een rekbaar begrip, waarbij nog weinig duidelijk wordt over belasting (tempo, duur, ondergrond, schoenen) en belastbaarheid (aanleg, fysieke fitheid, loopstijl en looptechniek).

Voors en tegens
Uit onderzoeken is bekend dat de hartlongcapaciteit van kinderen voor de puberteit van nature geen beletsels vormen tot duursporten zoals hardlopen. Integendeel, hun fitheid zal vergroten bij aerobe duurtraining. Dit past in het patroon van een gezonde leefstijl en verdient juist navolging, mits het gedoceerd en dus verantwoord gebeurt. Onder invloed van fysieke veranderingsprocessen in de puberteit neemt deze natuurlijke fitheid snel af, vooral als die niet wordt onderhouden.

Minder positief is het verhoogde risico op klachten aan gewrichten en pezen. Onder vermoeidheid doorlopen, dagelijks eenzijdige duurlopen en elke week een wegwedstrijd kunnen overbelasting in de hand werken en goede intenties in de kiem smoren. Dit geldt met name wanneer er sprake is van groeiperiodes, zeker in de puberteit. Vermindering of zelfs tijdelijk stoppen van hardlopen is dan aan te bevelen.

Resumerend: Hardlopen en deelname aan loopevenementen op jongere leeftijd is verantwoord mits: 
1. Gedoceerde en gevarieerde trainingsopbouw, waarbij vooral accent ligt op "plezier beleving" en niet zo zeer op "winnen"
2. Loopevenementen niet wekelijks worden gelopen. Prijzenlopers in de jeugd zien we helaas zelden terug op het podium als senior

Bron: www.atletiekunie.nl