5 km: vanaf 13 jaar

10 km: vanaf 15 jaar

De leeftijdsgrenzen zijn gebaseerd op het wedstrijdregelement van de Atletiekunie.

We krijgen regelmatig verzoeken, of jeugd die jonger is ook mee mag lopen. We kunnen daar absoluut geen verantwoording voor nemen. Er is vastgesteld, dat het lichaam van kinderen, die nog niet volgroeid zijn, nog geen ingebouwd mechanisme heeft om ze voldoende te waarschuwen tegen overbelasting. Hierdoor is het mogelijk, dat ze zich doodlopen. Dat is helaas in het verleden al een paar keer voor gekomen.