5km: vanaf 13 jaar

10km: vanaf 15 jaar

Regelmatig krijgen we als organisatie de vraag over deelname van jongeren aan langere afstanden bij dit hardloopevenement. Uit loopsportonderzoek van het Pim Mulier Instituut (2013) blijkt dat 50% van de nieuwe lopers bij evenementen tieners en twintigers zijn. Dat wil zeggen: de loopsport is aan het verjongen.

‘Jonge leeftijd' is evenals ‘lange afstand' een rekbaar begrip, waarbij nog weinig duidelijk wordt over belasting (tempo, duur, ondergrond, schoenen) en belastbaarheid (aanleg, fysieke fitheid, loopstijl en looptechniek).

Voors en tegens
Uit onderzoeken is bekend dat de hartlongcapaciteit van kinderen voor de puberteit van nature geen beletsels vormen tot duursporten zoals hardlopen. Integendeel, hun fitheid zal vergroten bij aerobe duurtraining. Dit past in het patroon van een gezonde leefstijl en verdient juist navolging, mits het gedoceerd en dus verantwoord gebeurt. Onder invloed van fysieke veranderingsprocessen in de puberteit neemt deze natuurlijke fitheid snel af, vooral als die niet wordt onderhouden.

Minder positief is het verhoogde risico op klachten aan gewrichten en pezen. Onder vermoeidheid doorlopen, dagelijks eenzijdige duurlopen en elke week een wegwedstrijd kunnen overbelasting in de hand werken en goede intenties in de kiem smoren. Dit geldt met name wanneer er sprake is van groeiperiodes, zeker in de puberteit. Vermindering of zelfs tijdelijk stoppen van hardlopen is dan aan te bevelen.

Resumerend: Hardlopen en deelname aan loopevenementen op jongere leeftijd is verantwoord mits: 
1. Gedoceerde en gevarieerde trainingsopbouw, waarbij vooral accent ligt op "plezier beleving" en niet zo zeer op "winnen"
2. Loopevenementen niet wekelijks worden gelopen. Prijzenlopers in de jeugd zien we helaas zelden terug op het podium als senior

Bron: www.atletiekunie.nl