Partner worden

Bent u die ondernemer, die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel heeft staan?

Onderschrijft u onze doelstelling om volwassenen en kinderen in beweging te krijgen en wilt u het goede doel ondersteunen? Dan nodigen wij u uit om het partner aanmeldformulier in te vullen.

Sponsoring is aftrekbaar van de belasting indien een direct zakelijk belang wordt nagestreefd of als er sprake is van een wederprestatie. Wie kan rekenen, rekent met ons!